• راحت
طراحی مدار الکترونیک

طراحی مدار الکترونیک

فرایند طراحی مدار می‌تواند دامنه وسیعی همچون طراحی سیستمهای الکترونیکی پیچیده، ترانزیستورها ویا مدارهای مجتمع داشته باشد. برای طراحی‌های ساده، این فرایند می‌تواند توسط یک نفر و بدون برنامه یا طبق ساختاری دقیق صورت بگیرد اما برای طراحی‌های پیچیده تر تیمهایی از مهندسان، برنامه ریزی دقیق و شبیه سازی‌های کامپیوتری مورد نیاز خواهد بود.
آلتراسونیک هموژنایزر

آلتراسونیک هموژنایزر

دستگاهی به منظور تبدیل یک جریان الکتریکی به یک ارتعاش مکانیکی است که سبب همگن شدن محلول می‌شود. این دستگاه با ایجاد امواج شدید فشاری در یک محیط مایع کار می‌کند. امواج فشاری باعث جریان در مایع شده و تحت شرایط مناسب موجب پدیده کاویتاسیون گفته می‌شود. انفجار حباب‌ها تولید موج ضربه‌ای با انرژی کافی برای شکستن پیوند کووالانسی می‌کند. نیروی برشی حاصل از انفجار حباب و همچنین از جریان‌های اغتشاشی ناشی از ارتعاش صوتی برای همگن سازی و تخریب سلول استفاده می‌شود.

اکنون، صنایع و تولیدکنندگان با اتوماتیک شدن صنایع بیشترین بازار کاربرد تجهیزات پیزوالکتریک را در اختیار دارند. تقاضای بسیاری از سوی صنایع درمانی و همچنین صنایع ارتباطات و اطلاعات وجود دارد. تقاضای تجهیزات پیزوالکتریک در سال 2010 حدود 8/14 میلیارد دلار ارزش گذاری شده است. بزرگترین گروه ادوات پیزوالکتریک پیزوکریستالها هستند، همچنین پیزوپلیمرها بیشترین نرخ رشد قیمت را با توجه به وزن کم و ابعاد کوچک داشته اند.
کریستال های پیزوالکتریک در حال حاضر به طرق مختلف مورد استفاده قرار می گیرند:

 

ادامه مطلب

طبیعت اثر پیزوالکتریک ارتباط نزدیکی به وقوع گشتاور دوقطبی الکتریکی در جامدات دارد که ممکن است برای یونهای روی پایگاهای شبکه کریستالی که با بار نامتقارن (همچون  BaTiO3 و PZT) القا شده باشد و یا ممکن است مستقیما توسط گروهی از مولکول ها (نی شکر) حمل شده باشند. چگالی دوقطبی یا قطبیت برای کریستال به سادگی با جمع گشتاور دو قطبی واحد حجم یک سلول کریستال‌شناسی محاسبه می گردد. برای هر دوقطبی یک بردار وجود دارد. چگالی دوقطبی P یک میدان برداری است. دوقطبی‌های نزدیک که در یک محدوده متمایل به هم جهتی هستند میدان های وایس  نامیده می شوند. میدان ها معمولا به صورت تصادفی جهت گیری می کنند، اما در طی فرآیند قطبی سازی(متفاوت با قطبی سازی مغناطیسی) می توانند هم جهت گردند، فرآیندی که با اعمال میدان الکتریکی قوی درون ماده و معمولا در دمای بالا انجام می گیرد. همه‌ی مواد پیزوالکتریک نمی توانند قطبی شوند.

ادامه مطلب

اولین کاربرد عملی تجهیزات پیزوالکتریک سونار(مسیریابی و فاصله یابی صوتی)  بود که در طی جنگ جهانی اول توسعه پیدا کرد. در فرانسه در سال 1917 پائول لنگوین  و همکارانش توانستند آشکارساز زیر‌دریایی بسازند. آشکار ساز شامل یک مولد که از کریستال کوارتز نازک که با دقت بین دو صفحه فولادی چسبانده شده بود و یک هیدروفون  برای آشکارسازی موج بازگشتی. با ارسال پالس فرکانس بالا توسط مبدل و اندازه گیری مقدار زمان که به طول می انجامد تا موج بازگردد، می توان مسافت را تا جسم محاسبه نمود. کاربرد خاصیت پیزوالکتریک در سونار و موفقیتش در آن پروژه توسعه ی شدیدی را بر روی تجهیزات پیزوالکتریک ایجاد کرد. در دهه های اخیر مواد پیزوالکتریک جدید و کاربردهای جدید نیز برای آنها کشف و مورد توسعه قرار گرفته است.

ادامه مطلب